top of page
Kamera_övervakning_1.png

På grund av återkommande stölder, sabotage och tjuvfiske ser vi oss nödsakade att kameraövervaka området. Vi stöder vår åtgärd att kamerabevaka på artikel 6.1 f (intresseavvägning) i dataskyddsförordningen. Den artikeln innebär att vi ska väga våra egna behov och intressen mot det intrång i människors personliga integritet som kamerabevakningen innebär. Vi har gjort den bedömningen att vi har ett så kallat berättigat intresse för att få kamerabevaka och det är att förebygga och utreda brott samt bevaka vattennivåer. Det är vårt syfte.

 

Bilder som visar brott överlämnas till polis. Övriga bilder raderas efter senast tre månader. Inga bilder (med människor på) delas till någon annan person, företag eller myndighet undantaget polisen vid misstänkt brott.

 

Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om bilder vi har på dig för att till exempel begära radering av bilder. 

 

Har du synpunkter på kameraövervakningen kan du kontakta någon i styrelsen eller klaga hos Datainspektionen om du tycker att vi bryter mot lagar, regler eller avtal. Ansvariga och kontaktpersoner är P-O Berggren 070-2368714 och Christopher Lindholm 076-8569344. Mail:  hagforsflugfiskeklubb@gmail.com

 

Vänliga flugfiskehälsningar,

 

HAGFORS FLUGFISKEKLUBB/

Styrelsen 

bottom of page