top of page
sponsorlogga silver gif.gif
sponsorlogga silver gif.gif

Hagfors Flugfiskeklubb har till ändamål (Utdrag ur stadgarna):
- att genom ordnande av fiskevatten bereda medlemmarna tillfälle till flugfiske  


- att genom miljö- och fiskevårdande åtgärder verka för ett rationellt flugfiske

På styrelsen ankommer (Utdrag ur stadgarna):

- att ta initiativ och avge yttranden i frågor som främjar eller berör klubbens intressen

 

- att sammankalla klubben till allmänna sammanträden och eljest ordna sammankomster

   för klubbens medlemmar

 

- att i övrigt besluta i klubbens angelägenheter, där ej ankommer å allmänt

   sammanträde

bottom of page