top of page

Så här började det

Första gången man kan läsa om flugfisket i litteraturen är omkring året 200 efter Kristus. Där beskriver greken Claudius Aelian hur man fiskade i älven Astraeus i Makedonien. Krokarna tycks ha varit klädda med röd ull och vaxfärgade tuppfjädrar. Det man fiskade efter tros ha varit öring, då fiskarna beskrivs som att de hade "ett prickigt yttre". Sedan så tog sig flugfisket genom Europa till England där abbedissan Dame Juliana Berner nämner det i sin artikel om fiske, den trycktes första gången kring år 1500.  (Wikipedia).

På de Brittiska öarna utvecklades flugfisket till vad det är i våra dagar, ett fiske med lätta spön och fluglinor i flera klasser för olika fiskesituationer.            

Möte på nya Hotellet i Hagfors

För vår klubbs del började det med att några intresserade flugfiskare i Hagfors hade förberett ett möte och inbjudit andra intresserade till Nya Hotellet för bildande av en flugfiskeförening den 23 november 1948. Flugfisket var inte särskilt vanligt i Sverige på den tiden och man kan

nog anta att förväntningarna var stora bland dem som slutit upp. Vad hade de som satt vid ett kaffebord på Nya Hotellet en novemberdag 1948 för drömmar om flugfiske? Hur mycket kände man till om flugor, flugspön, rullar och linor? Troligen inte särskilt mycket, man kanske hade läst om det i engelska eller amerikanska skrifter men den svenska litteraturen inom området var tunn på den tiden, med några undantag. Författaren, fotografen och fiskaren Hans Lidman (1910-1976) skrev närmare 60-talet böcker om natur, resor, människor och flugfiske. Han var en hängiven flugfiskare och hans tidigaste böcker är legendariska. 1942 kom ”Fisket i våld”, 1945 ”Det nappar i Svartån” och 1948 ”Fjällfisken hugger”.

Nils Färnström var ungefär samtida med Lidman och blev även han en uppskattad författare. Bland hans böcker är ”Lapplandsöring” från 1944 också en legendarisk berättelse.

Det är nog många av klubbens äldre medlemmar, yngre med för den delen, som läst deras natur- och fiskeberättelser och som fängslats av förmågan att få läsaren att längta till naturen och flugfisket.

Kanske bidrog deras skildringar till att det startades en flugfiskeklubb i Hagfors 1948.

rulle.jpg

Splitcanespön dominerade marknaden och många hade spön som producerats av Arjons i Malung eller norska Hörgård A/S.

På bilden ett Arjon Tännäs splitcanespö med Hörgårdsrulle.

Arjon köptes 1971 upp av AB Wallco Sport och 1974 köptes verksamheten upp av ABU.   

 En av initiativtagarna till mötet på Nya Hotellet på  Köpmangatan var Henrik Persson som hade sitt arbete som tjänsteman inom NKLJ (Nordmark Klarälvens Järnvägar). NKLJ bedrev på den tiden gods- och persontrafik på den smalspåriga järnvägen mellan Filipstad-Hagfors-Karlstad. Henrik Persson hälsade de närvarande välkomna och uttryckte sin glädje över att så många hade hörsammat inbjudan och valdes till ordförande för dagens möte. 

Nya hotellet.jpg

Köpmangatan. Huset t.v. är Nya Hotellet där klubben bildades tisdagen den 23 november 1948.

Utdrag ur första protokollet

§3 ”Ordförande redogjorde för hur långt förberedelserna för bildandet av ovannämnda förening hade kommit. Han sade bl.a. att eftersom Uddeholms  AB var den största markägaren häromkring, hade han, samt  Hilding Gustafsson och Olle Persson, i en skrivelse till disp. Danielsen (VD i Uddeholms AB 1943-56) förhört sig om möjligheterna till att få något fiskevatten för utövande av flugfiske. Svaret kom omgående från disp. Danielsen att även han hade haft den tanken att få fram lämpligt fiskevatten och att han även talat med fiskevårdskonsulent Molin om saken till vilken han hänvisade.

Fiskevårdskonsulent Molin redogjorde sedan för hur saken låg till mer i detalj. Där framkom det att möjligheterna fanns att den ev. föreningen skulle få en eller ev. flera tjärnar att odla fisk i. Däremot var det svårt att få något rinnande vatten.”

 

§4 ”Mötet beslöt att en förening skulle bildas och namnet fastställdes till Hagfors Flugfiskeklubb.”

 

§5 ”Beslutades att en styrelse om 5 personer skulle väljas.

Ordförande: Henrik Persson, Övriga; Hilding Gustafsson, Olle Persson, Hilmer Lundqvist, Åke Gruneau. Suppleanter: Nils-Arne Gruneau, Gunnar Gustafsson”.

 

Olle Persson arbetade inom kommunen med vattenfrågor och kallades för ”Vatten-Olle”.

Hilmer Lundqvist var överlärare.

Åke Gruneau var företagare och innehavare av Hagfors Tryckeri.

Nils-Arne Gruneau var också företagare och drev Hagfors Pappershandel.

Gunnar Gustafsson arbetade som tjänsteman inom Uddeholms AB.

Medlemsavgiften beslutades till 5 kronor och för 1949 betalade 19 medlemmar avgiften.

Vad hände i världen 1948

Sverige inför allämt barnbidrag med 260 SEK per barn och år för barn upp till 16 års ålder.  En ny svensk rättegångsbalk och en ny svensk lag om allmän folkpension träder i kraft.Mahatma Gandhi mördas av en hinduisk extremist i New Delhi.Det femte olympiska vinterspelet (och det första på tolv år) avgörs i Sankt Moritz.Nils ”Mora-Nisse” Karlsson tar sin femte seger i Vasaloppet.Skivbolaget Columbian lanserar LP-skivan som skall ersätta lackskivor.Deltagare från 59 länder finns med när de olympiska sommarspelen i London invigs, tyskar och japaner är uteslutna.Det första numret av serietidningen Kalle Anka & Co utkommer i Sverige. Hagfors flugfiskeklubb bildas tisdagen den 23 november på nya hotellet i Hagfors.

1948

Findus lanserade för första gången konserverad barnmat på burk.Republikanen Harry S.Truman besegrar demokraten Thomas E.Dewey och dixiekraten Strom Thurmond vid presidentvalet i USA.FN inrättar Världshälsoorganisatioen (WHO).Bensin ransoneras i Sverige.Den svenske greven Folke Bernadotte utses till FN:s medlare i palestinakonflikten.Denne lyckas senare medla vapenvila.

bottom of page